Status Hukum Anak Di Luar Nikah

Berdasarkan ketentuan pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akinbat perkawinan yang sah. Sementara pasal 99 KHI menyebutkan anak yang sah adalah :

  • Anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah
  • anak suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut ( bayi tabung )

Seiring berjalannya waktu ketentuan pasal 43 UU No.1 tAHUN 1974 telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan  No.1 Tahun 1974 VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 yang berbunyi :

Anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan